Op naar een nieuwe functie

Je bent van plan om een nieuwe weg in te slaan, je baan voor de toekomst ligt al voor je klaar binnen je bedrijf. Bij een vog aanvragen werkgever doet de werkgever de aanvraag, alle aanvragen komen net als de aanvragen die de sollicitanten zelf doen terecht bij de dienst Justis. Is er geen belemmering, met andere woorden geen strafblad dan zal de Verklaring Omtrent het Gedrag worden toegewezen. Lichte overtredingen als een paar kilometer te hard hebben gereden komen niet op je strafblad. 

Als een vog wordt geweigerd?

Een vog aanvragen werkgever kan natuurlijk ook worden geweigerd, dit komt ieder jaar wel een aantal keren voor. Vaak heeft degene voor wie de aanvraag is gedaan een strafbaar feit gepleegd, het feit moet zo zwaar zijn dat je niet de functie uit kunt oefenen die de werkgever heeft vermeld. Vaak weet diegene ook dat de aanvraag al zal worden geweigerd, ze zijn al op de hoogte van de delicten en de kans dat de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt geweigerd.

vog aanvragen werkgever

Belangrijk bij een aanvraag

Essentieel bij een vog aanvragen werkgever is de periode dat er teruggekeken wordt, het kan zijn dat je een strafbaar feit hebt gepleegd maar dit buiten de terugkijktermijn valt. Maar hierbij ben je ook weer afhankelijk van welk feit je hebt gepleegd, heb je een ernstige mishandeling gepleegd of een zedenmisdrijf dan wordt er onbeperkt teruggekeken en is de kans klein dat je toch een vog krijgt. Maar bij kleinere overtredingen is de kans wel aanwezig dat je toch de verklaring krijgt.