Buitenwacht: ontdek alles over deze functie

Buitenwacht

Wanneer medewerkers binnen of buiten een besloten ruimte aan het werk zijn, vraagt dit om specifiek toezicht. Hier komt de buitenwacht bij kijken. Een buitenwacht is iemand die preventief toezicht houdt op medewerkers in of buiten een besloten ruimte. Hierdoor worden onder andere onveilige werksituaties voorkomen. Er wordt door de buitenwacht gekeken of de medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Ook spreekt een buitenwacht medewerkers aan bij overtredingen van de maatregelen die zijn opgesteld.

Buitenwacht

Dit zijn alle taken van een buitenwacht

Wat doet een buitenwacht precies en wat zijn de stappen die worden ondernomen bij een calamiteit? Een buitenwacht heeft contact met medewerkers in of buiten een besloten ruimte en de controlekamer. Voordat de werkzaamheden van start gaan, zal de buitenwacht de werkvergunningen controleren, maar ook de TRA-procedures en het evacuatieplan. Ook wordt er goed gekeken naar de veiligheid van de werkplek. Tijdens de werkzaamheden worden er rapportages gemaakt bij geconstateerde afwijkingen en wordt de betredingslijst bijgehouden. 

In het geval van een calamiteit is de buitenwacht verantwoordelijk voor het alarmeren van hulpdiensten. Als er sprake is van levensbedreigend gevaar? Dan mag de buitenwacht het werk stil leggen. Bij geen levensbedreigend gevaar geldt het protocol van de opdrachtgever en mag niemand zonder toestemming de besloten ruimte betreden, ook de buitenwacht niet. De taken van een buitenwacht zijn onder andere het communiceren met de controlekamer en de medewerkers in of buiten de besloten ruimte. Ook het alarmeren van hulpdiensten hoort bij de taken van een buitenwacht. Verder worden er door de buitenwacht rapportages gemaakt en wordt er zorg gedragen voor de nodige checklists.